Xác nhận bạn bè facebookHoạt động của tính năng như sau:

Bước 1: Quét toàn bộ hình ảnh của bạn bè - có bao nhiêu bạn quét hết

Trong trường hợp quét rồi và muốn quét tiếp những bạn bè mới thêm thì cho file đã quét vào phần "bỏ qua" phần mềm sẽ bỏ qua những bạn bè đã quét và chỉ quét những người mới, như thế sẽ tiết kiệm được thời gian quét

Khoảng 1 2 3 tuần hoặc 1 tháng quét 1 lại 1 lần vì bạn bè kết bạn thêm, tùy vào lượng kết bạn mà chỉnh số lần quét ảnh

Bước 2: Khi
face hỏi xác nhận bạn bè chỉ cần cho file vừa quet được và tìm 1 trong 6 tên bạn bè mà facebook gợi ý, việc đơn giản là nhìn và so sánh trả lời xác nhận

Tính năng này nhằm phục vụ khi facebook hỏi xác nhận bạn bè, nếu trả lời đúng tài khoản được hoạt động bình
 thường, sai sẽ bị khóa tài khoản vì bị coi là spam. Hiện tại có rất nhiều bạn bị trường hợp này do tạo tài khoản
 phụ đi spam và bị facebook bắt xác nhận