Tổng hợp bài viết đăng lên mạng xã hội - blog

Vào mục SEO (dùng thử) và chọn tính năng Tổng hợp bài viết.
 
Cơ chế hoạt động của tính năng như sau:
 
Điền từ khóa cần tổng hợp bài viết về, ví dụ như hình ảnh dưới thì từ khóa cần tìm kiếm là "phần mềm" sau đó click Tổng hợp
 
Phần mềm sẽ tự động tìm kiếm các nội dung liên quan tới từ khóa từ các bài báo 
 
Có thể cấu hình nội dung ở ô soạn thảo bên tay trái và kết quả tổng hợp bài viết sẽ được hiển thị bên tay phải (click Xem trước để xem nội dung)
 
có thể chèn hình ảnh trong bài viết bằng biểu tưởng mũi tên 1 và chèn link theo keyword với mũi tên 2
 
Phần mềm sẽ tự động tìm kiếm bài viết và lưu vào 1 file để đăng tải lên mạng xã hội, blog
 
 
 
 Sau khi tổng hợp bài viết xong và lưu lại. Chúng ta bắt đầu đăng bài viết đó lên blog
 
Vào SEO (dùng thử) - Đăng bài Mạng xã hội và blog để sử dụng tính năng
 
ở tính năng này các bạn cần cấu hình danh sách tài khoản Face, G+, Wordpress và Blogspot. Cấu hình như trên hình vẽ là 1 ví dụ
 
Tích chọn Tổng hợp bài viết để chọn bài viết đã tổng hợp ở bước trước và chọn File để tìm tới đường dẫn mà đã lưu trước đó ở tính năng tổng hợp bài viết
 
Tags/Nhãn các bạn điền theo đúng quy định
 
Và cuối cùng click Đăng để phần mềm hoàn thiện bước đăng bài
 
Sau khi đăng xong, phần mềm sẽ xuất hiện báo cáo kết quả - và quá trình đăng bài thành công!