Hỗ trợ và Thanh toán

Kinh Doanh Phần Mềm
Bùi Định  
P: 0916.736.111
E:buidinh@allproject.net
Đức Trọng

P: 0979.292.581
E:ductrong@allproject.net

Minh Hiếu

P: 0904.522.464
E:minhhieu@allproject.net

Công Toàn  
P: 0983.207.762
E:congtoan@allproject.net
Thông tin tài khoản
Vietcombank , TP Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản : Phạm Đắc Lên
Số Tài Khoản
: 0251001968511
ACB, Chi nhánh Huỳnh Thúc Kháng, HN
Chủ tài khoản : Phạm Đắc Lên
Số Tài Khoản
: 140-699-909

Bảo Kim + Ngân Lượng:
Phamlen84@yahoo.com.vn