Tool get uid - email facebook

Sử dụng VFP Pro để lấy UID - Email facebook với rất nhiều lựa chọn.

1. Lấy UID tương tác: Bạn muốn lấy những người có tương tác tốt nhất để quảng cáo hoặc gửi tin nhắn cho người ý, những người tương tác tốt là những người like, hoặc bình luận, hoặc chia sẻ, hoặc được tag vào comment của 1 group hay 1 page nào đó.

Vào tính năng: MXH & Blog -> FB UID API

Trước tiên phải đăng nhập facebook để lấy uid nhờ file Nạp trạng thái đăng nhập ở chức năng Đăng bài facebook

Để lấy uid của fanpage, group, hình ảnh, video cần cho đường link vào ô tìm kiếm, bên phải có các tùy chọn như:

+ Thích trên bài viết: tức là lấy uid của nhưng người like bài viết, fanpage

+ Bình luận: Chỉ lấy nhưng UID của ai bình luận

+ Chia sẻ: Chỉ lấy UID người chia sẻ bài viết, video, hình ảnh (không áp dụng cho group)

+ Tag trên bình luận: Những người được tag ở trong bình luận bài viết

Ngoài ra còn có các tùy chọn chi tiết hơn như:

+ Bỏ qua email số: là bỏ qua các email dạng 0123456789@facebook.com

+ Chỉ lấy từ ngày: chỉ lấy các UID tương tác trong 1 khoảng thời gian gần đây nhất  để tối ưu KH hơn

 

2. Lấy UID thành viên của Group:

Sử dụng Graphsearch để lấy toàn bộ thành viên của groups

Với cú pháp lấy Graphsearch như hình dưới phần mềm sẽ lấy toàn bộ thành viên trong group với ID Group là: 189254637907742

Có các tùy chọn:

+ Bỏ qua email bằng số: Với email dạng 123456778@facebook.com sẽ bỏ qua và không cho vào kết quả

+ Lấy đối tượng liên quan(vợ chồng/ người đã đính hôn): Phần mềm sẽ lấy thêm các đối tượng liên quan tới những UID được quét như vợ, chồng, người đã đính hôn

+ Số lượng UID / 1 link tối đa: Là số lượng giới hạn UID được quét trên 1 link

+ Tự đổi TK sau mỗi link get xong: ở chức năng Đăng nhập: Nạp nhiều tài khoản face và tìm kiếm graphsearch thì phần mềm sẽ đổi tài khoản ở mỗi link tìm kiếm

3. Lấy UID like page:

Tương tự như tính năng trên, lấy Thành viên của group các bạn cho đường link graphsearch vào ô tìm kiếm với các tùy chọn như hướng dẫn trên