Đăng bài nhóm Facebook


Dưới đây là giao diện của tính năng: Vào SEO (dùng thử) -> Đăng bài nhóm facebook

ở Ô đăng nhập các bạn điền đúng tài khoản của mình, khi xuất hiện giao diện như dưới hình tức là bạn đã đăng nhập thành công

 

Tính năng Đăng bài nhóm facebook có các tính năng:

1) Tự động tham gia nhóm:

2) Đăng bài lên nhóm (có cả hình ảnh) - xuất báo cáo

3) Up bài viết ngẫu nhiên trong nhóm

4) Up bài viết đã đăng

Chúng ta đi vào từng chức năng cụ thể:

+ Tự động tham gia nhóm:
Phần mềm sẽ tự tìm các nhóm có tiêu đề chứa các từ khóa và tự động tham gia nhóm. Với giao diện dưới các bạn muốn tìm kiếm nhóm theo lĩnh vực nào thì điền từ khóa đó vào ô "Từ khóa" để phần mềm tự động tìm và tham gia nhóm đó. Thời gian chờ là thời gian khoảng các tham gia giữa các nhóm với nhau (nên để thời gian dài vì facebook có thể khóa tài khoản nếu tham gia với số lượng nhiều nhóm trong thời gian ngắn

Khi phần mềm tự động tham gia các nhóm xong, sẽ là lúc đợi admin nhóm đồng ý tham gia vào nhóm, khi đã là thành viên trong nhóm tài khoản đó sẽ được đăng bài, bình luận bài viết

 

+ Đăng bài lên nhóm:
Khi đăng bài lên nhóm chúng ta cần soạn nội dung đăng, vào tính năng Quản lý - Quản lý tin tổng hợp để soạn nội dung

Với tính năng đăng bài nhóm Phần mềm load toàn bộ danh sách các nhóm mà tài khoản đã tham gia thành công để đăng bài lên các nhóm đó, muốn đăng lên nhóm nào chúng ta click cho các nhóm cần đăng, chọn bài viết cần đăng ở tin tổng hợp, chọn ảnh đăng ở Link ảnh, rồi chọn thời gian khoảng cách đăng bài giữa các nhóm là bao nhiêu giây (không để quá nhanh face sẽ khóa tài khoản của bạn) và cuối cùng click đăng bài, Phần mềm sẽ tự động đăng bài theo cấu hình nói trên

Cũng tương tự như đăng bài trên group thì phần mềm hỗ trợ Up bài ngẫu nhiên, tức là sẽ bình luận ngẫu nhiên 1 bài viết nào đó trong nhóm theo nội dung được soạn ở tin tổng hợp, cũng với cấu hình như trên Click Up ngẫu nhiên, phần mềm sẽ tự động đi Up ngẫu nhiên bài viết trong nhóm theo nội dung đã cấu hình

Sau khi đăng bài nhóm xong, các bạn lưu lại file báo cáo để chúng ta đi Up bài viết đó

 

 

+  Up bài viết đã đăng:
Tính năng này rất hay khi chúng ta muốn bài viết của mình được lên trên top trong nhóm thay vì chúng ta phải đăng lại bài viết thì chỉ cần Up là bài viết tự động lên top trên group.

Với giao diện dưới chúng ta cần có nội dung Up soạn ở Quản lý - Quản lý tin tổng hợp

Chọn ảnh nếu cần Up ảnh

Mở file: Là file mà chúng ta xuất báo cáo trong phần đăng group

Chọn thời gian Up giữa các group (Không để quá nhanh vì face sẽ khóa tài khoản của bạn)

Và cuối cùng Up bài.