Hướng dẫn cập nhật phần mềm VFP Pro

Phần mềm VFP luôn được cập nhật những thuật toán mới hay những tính năng mới do Khách Hàng góp ý phát triển phần mềm, cho nên chúng tôi thường xuyên cập nhật phần mềm để phần mềm ngày càng phát triển

Để cập nhật các bạn làm theo các bước như sau:

Bước 1:  Tải bản cập nhật (fix)

Quý Khách truy cập vào địa chỉ: http://www.mediafire.com/vfp  

tiếp tục vào thư mục VFP Pro   và tải bản fix mới nhất về, với pass cũ đã gửi trong mail khi mua VFP

Bước 2: Cập nhật phần mềm.

Copy file fix vừa tải vào thư mục chứa phần mềm đăng tin (như hình minh họa dưới)

Sau đó xả nén tại đây. và chọn Yes to All (như hình minh họa dưới)Quá trình cập nhật đã hoàn chỉnh! 


Lưu ý:  

- Cập nhật là tải bản fix mới nhất chứ không tải bản full 

- Bản fix là cập nhật thêm tính năng, chỉnh sửa thuật toán để đạt hiệu quả cao hơn và hoàn toàn không bị mất dữ liệu

-  Làm sao để biết mình đã dùng bản fix mới nhất chưa? 

Khi bật phần mềm lên quý vị quan sát bảng thông báo phiên bản và bản cập nhật mới nhất, so sánh với phiên bản và bản cập nhật được ghi trên góc màn hình tay trái trên cùng mà phần mềm đang chạy.  Ví du: hôm nay phần mềm ra phiên bản 1.5 và fix 8 (bảng thông báo) . Nhưng phần mềm của bạn đang dùng phiên bản 1.5 bản fix 7 (góc màn hình), thì quý vị hay thực hiện tao tác update phần mềm để hiệu quả tốt hơn