Hướng dẫn lấy UID hộp thư

 

Hộp thư của facebook có 2 hộp thư: Inbox và hộp thư khác. Phần mềm sẽ tùy chọn lấy toàn bộ cả 2 hộp thư hoặc tùy chọn từng cái.

 

Để xử dụng tính năng chúng ta cần nạp trạng thái là file nạp đăng nhập ở tính năng MXH và Blog -> Đăng bài facebook. Sau khi đăng nhập thì lưu trạng thái

Vào FB UID API để nạp trạng thái, tiếp tục vào tính năng Lấy UID hộp thư

Có các tùy chọn

-  Inbox + other: Lấy toàn bộ người chat vào inbox và người chat vào hộp thư khác

- Inbox: chỉ lấy người nào chat ở inbox

- Other: Chi lấy người chat vào hộp thư KHAC

 

Click chạy: Phần mềm sẽ lấy tự động cho tới hết. Khi chạy xong click kết quả và copy ra file txt để lưu (hình minh họa)