Hướng dẫn phát triển nội dung xây dựng trên groups

VFP hỗ trợ ae xây dựng nd group từ các nguồn như các bài viết trên tường 1 profile nào đó - các bài viết trên 1 page - các bài viết ở 1 group nào đó để đăng vào group mà các bạn mong muốn

Để sử dụng tính năng này ae vào FB UID -> Cập nhật fanpage thủ cộng (ảnh minh họa dưới)

Đầu tiên bạn phải nạp tài khoản fb của mình cần cập nhật các bài viết. cách tạo file nạp: vào :MXH & Blog -> Đăng bài FB -> Đăng nhập rồi lưu trạng thái đăng nhập sẽ ra file nạp

+ FAN_ID Nguồn: là ID của page hay profile hoặc group cần lấy thông tin

+ FAN_ID Đích: là ID của group cần xây dựng nội dung

+ Lấy từ ngày: Tùy chọn lấy các bài viết của page hay profile nguồn từ ngày bao nhiêu tới thời điểm hiện tại

+ Status, link, Photo, video: là các tùy chọn muốn lấy

Sau khi cấu hình xong, click lấy bài viết để phần mềm lấy toàn bộ thông tin cần lấy

Khi lấy nội dung về các bạn cũng có thể tùy chọn thay thế nội dung sao cho phù hợp với page của mình bằng tùy chọn THAY THẾ TỪ, BẰNG TỪ

Trường hợp muốn chèn nội dung thêm chúng ta có thể sử dụng như hình ảnh minh họa dưới 

Phần nội dung sẽ được dữ liệu ở cú pháp: $noidung$ và có thể chèn các nội dung khác và các vị trí tùy chọn,

Lưu ý: nếu lấy nguồn là group thì phải tích vào ô Là Nhóm, nếu lấy từ nguồn profile hay page thì ko tích

Page đích là đăng lên group cho nên ae phải click vào là nhóm